Rờ le nhiệt (Thermostat)

Rờ Le nhiệt để cài đặt nhiệt độ theo yêu cầu từ 55oC - 70oC

Thiết kế gắn bên trong bình chứa nước nóng 

 

 

 

 

 

Giá: Liên hệ